Now showing items 1-4 of 4

  • Analysis of multiaxial stress states by diffraction methods 

   Author: Pala Zdenek; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-16)
  • Difrakční analýza mřížkových deformací polykrystalických materiálů s přednostní orientací 

   Author: Čapek Jiří; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem textur a stanovením makroskopických zbytkových napětí v texturovaných materiálech. Určení stavu zbytkové napjatosti a přednostní orientace v pevných látkách ...
  • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

   Author: Němeček Jakub; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
  • Interpretation of diffraction profiles 

   Author: Drahokoupil Jan; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Kužel Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-08)
   Modeling approaches in interpretation of diffraction profiles