Now showing items 1-1 of 1

  • Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí 

   Author: Fanta Matěj; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kudinov Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
   Extrakce pravidel z umělých neuronových sítí se dá využít nejen k porozumění fungování neuronové sítě, ale také jako prostředek k získání informací z dat, na kterých byla síť trénována. V této práci je vysvětleno a otestováno ...