Now showing items 1-1 of 1

  • Procesy indukované fotonem v pp srážkách v experimentu ATLAS 

   Author: David Gančarčík; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá procesy indukovanými fotonem v pp srážkách na experimentu ATLAS. V teoretické části je seznámení s urychlovačem LHC a detektorem ATLAS spolu s detektory v jeho blízkosti (ALFA, AFP). Dále jsou uvedeny ...