Now showing items 1-15 of 15

  • Dopředný elektromagnetický kalorimetr pro experiment ALICE 

   Author: Sasínek Jan; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Eliptický tok J/psi mesonu ve srážkách U+U v experimentu STAR 

   Author: Harlenderová Alena; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Nové skupenství hmoty nazvané kvark-gluonové plazma (QGP) bylo předpovězeno kvantovou chromodynamikou (QCD) při vysokých teplotách a/nebo velkých jaderných hustotách. Měření produkce J/psi hraje důležitou roli při studiu ...
  • Fyzika těžkých kvarků na experimentu STAR 

   Author: Kukral Ota; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Korelační femtoskopie ve srážkách proton-zlato na experimentu STAR 

   Author: Holub Lukáš; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Z predpovedi kvantovej chromdynamiky (QCD) existuje fázový prechod od stavu hadrónov do stavu neviazaných gluónov a kvarkov - quark-gluonová plazma (QGP). Tento stav hmoty existuje pri extrémne vysokej teplote alebo hustote. ...
  • Měření světelné výtěžnosti scintilátorů na bázi ZnO 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou scintilátorů a způsobu měření jejich světelné výtěžnosti. V práci jsou popsány základní principy a vlastnosti organických a anorganických scintilátorů včetně nově vyvíjených scintilátorů ...
  • Polarizace kvarkonií 

   Author: Harlenderová Alena; Supervisor: Trzeciak Barbara Antonina; Opponent: Chaloupka Petr
   Těžké kvarky mohou vytvořit tzv. kvarkonium, vázaný stav těžkého kvarku a jeho antikvarku. Ačkoliv bylo první kvarkonium objeveno v roce 1974, stále není znám přesný mechanismus jejich produkce. Existuje mnoho teoretických ...
  • Produkce J/psi v centrálních srážkách U+U na experimentu STAR 

   Author: Fodorová Jana; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   Podľa teórie silnej interakcie nastáva pri vysokých teplotách a hustotách energie fázový prechod hadrónovej hmoty do stavu asymptoticky voľných kvarkov a gluónov, nazývaného kvarkovo-gluónová plazma (QGP). Predpokladá sa, ...
  • Produkce J/psi ve srážkách U+U na experimentu STAR 

   Author: Kukral Ota; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Tlustý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Při vysokoenergetických srážkách těžkých iontu vzniká nový stav silně interagující hmoty nazývaný kvark-gluonové plazma (QGP). Potlačení produkce těžkých kvarkonií uvnitř této hmoty je považováno za citlivý ukazatel dosažené ...
  • Produkce jetů v jádro-jaderných srážkách 

   Author: Moudrá Kateřina; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Produkce těžkých kvarkonií na experimentu STAR 

   Author: Fodorová Jana; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Trzeciak Barbara Antonina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Za normálních okolností jsou základní stavební kameny hmoty, kvarky a gluony, vázané v hadronech. Teorie silné interakce však předpovídá, že za podmínek vysoké hustoty energie a teploty přechází jaderná hmota do stavu tzv. ...
  • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Rusňáková Olga
   Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
  • Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR 

   Author: Lidrych Jindřich; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Eyyubova Gyulnara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Vysokoenergetické srážky těžkých iontů jsou klíčem ke studiu jaderné hmoty za extrémních podmínek.
  • Studium produkce jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Kocmánek Martin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   Veľa súčasných experimentov časticovej fyziky sa zameriava na výskum novej formy silne interagujúceho média nazvaného kvark-gluónová plazma (QGP). Kvark-gluónová plazma je veľmi horúca a hustá jadrová hmota pozostávajúca ...
  • Studium produkce jetů v Au+Au srážkách v experimentu STAR 

   Author: Kocmánek Martin; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Ultra-relativistické zrážky ťažkých iónov umožnňujú vytvoriť kvark-gluónovú plazmu, extrémne horúcu a hustú silne interagujúcu hmotu. Počas tvrdého rozptylu zrážajúcich sa partónov v jadrách dochádza k ich fragmentácii a ...
  • Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC 

   Author: Agafonova Veronika; Supervisor: Bielčíková Jana; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Jádro-jaderné srážky při energiích dosažitelných na urychlovači RHIC v BNL v USA jsou ideálním prostředím ke studiu jaderné hmoty v extrémních podmínkách vysokých teplot a hustot energií. Jednou z nejdůležitějších sond ...