Now showing items 1-11 of 11

  • Diskretní kvantové procházky a kvantová informace 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Distribuce meteorů v rojích 

   Author: Vostiňák Petr; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)
  • Elektrostatické vypařování hvězd 

   Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
  • Kvantová komunikace s koherentními stavy 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Numerical solutions of some models in quantim mechanics 

   Author: Smotlacha Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Osipov Vladimir A.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-08)
   Numerical solutions of some models in quantim mechanics
  • Optické sítě s několika excitacemi 

   Author: Greplová Eliška; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Orbitální moment hybnosti světla 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
  • Rekonstrukce obrazu rotačního teleskopu 

   Author: Kosejk Vladislav; Supervisor: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Software a hardware parabolického rotačního dalekohledu 

   Author: Kosejk Vladislav; Supervisor: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Zdroje fotonů pro kvantové počítání 

   Author: Baxant Pavel; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)