Now showing items 1-2 of 2

  • Infračervené pevnolátkové lasery pracující při nízkých teplotách 

   Author: Hubka Zbyněk; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rezonančně diodově čerpaný Er:YAG laser 

   Author: Hlinomaz Kryštof; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Práce je zaměřena na změny výstupních charakteristik rezonančně čerpaného laserového systému v závislosti na teplotě aktivního prostředí Er:YAG. Byla vypracována rešerše na téma rezonanční čerpání aktivního prostředí Er:YAG ...