Now showing items 1-1 of 1

  • Integrace měřícího řetězce s detektorem Timepix pro termovakuovou komoru 

   Author: Matyáš Škvor; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Inneman Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Práce se zabývá automatizací měření parametrů rentgenových optik pro kosmické účely. Automatizace byla prováděna na demonstrátoru rentgenového cubesatu a rentgenové optice s ohniskem 6,5 m. V rámci diplomové práce byl ...