Now showing items 1-1 of 1

  • Akustické vlny konečné amplitudy - model audioreflektoru 

   Author: Ondřej Tkadlec; Supervisor: Koníček Petr; Opponent: Nekvinda Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem této bakalářské práce je najít numerické řešení KZK (Khokhlov-Zabololotskaya-Kuznetsov) rovnice ve frekvenční oblasti a následně implementovat toto řešení v programovém prostředí MATLAB. Součástí práce je demonstrovat ...