Now showing items 1-1 of 1

  • Gazifikace a pyrolýza odpadních látek s využitím termického plazmatu 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Mašláni Alan; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce je zaměřena na popis zpracování odpadu formou gazifikace a pyrolýzy v plazmovém reaktoru. Teoretická část se nejprve zabývá problematikou nakládání s odpady, včetně stručné statistiky o odpadech a jejich rozdělení, ...