• Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů 

      Autor: Zemánek Jiří; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Polívka Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-14)
      Tato práce se zaměřuje na řízení distribuované manipulace prostřednictvím fyzikálních polí vytvářených maticí akčních členů. Práce se zabývá především manipulací s objekty pomocí nehomogenního elektrického a magnetického ...