Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů 

   Author: Zemánek Jiří; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-14)
   Tato práce se zaměřuje na řízení distribuované manipulace prostřednictvím fyzikálních polí vytvářených maticí akčních členů. Práce se zabývá především manipulací s objekty pomocí nehomogenního elektrického a magnetického ...