Now showing items 1-1 of 1

  • Čtecí elektronika systémů detekce částic 

   Author: Zdenko Janoška; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kodyš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-07)
   Táto práca sa venuje detekčným systémom častı́c vhodných pre meranie röntgenového žiarenia, beta žiarenia a iónov vrátane alfa častı́c. Tento detekčný systém pozostáva z kremı́kového n+–on–p stripového senzora, ktorý je ...