Now showing items 1-2 of 2

  • Sofistikované metody řízení měničů pro trakci s ohledem na minimalizaci konduktivních proudů 

   Author: Vrána Petr; Supervisor: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-12)
  • Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel 

   Author: Pichlík Petr; Supervisor: Zděnek Jiří; Opponent: Peroutka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-01)
   Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, ...