Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti akumulace elektrické energie v trakčních aplikacích 

   Author: Vacarda, Milan; Supervisor: Mindl, Pavel
   (2015)
   Dizertační práce je zaměřena na studium řízení hybridního pohonu pro osobní automobily s ohledem na optimalizaci využití palubních energetických zdrojů. Cílem je návrh řídicího systému rekuperačního měniče pro řízení toku ...