Now showing items 1-3 of 3

  • Hybridní spoj využívající bezvláknové optiky a komunikace ve viditelném spektruCelooptické sítě 

   Author: Petr Pešek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-07)
   V součastnosti bezdrátové optické komunikace (optical wireless communication, OWC) získávají širokou pozornost jako vhodný doplněk ke komunikačním přenosům v rádiovém pásmu. OWC nabízejí několik výhod včetně větší šířky ...
  • Metody detekce analytů založené na speciálních optických vláknech 

   Author: Němeček Tomáš; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Vláknově-optické senzory poskytují celou řadu výhod jako například imunitu na elektromagnetické pole, malou hmotnost či chemickou odolnost. Těchto předností lze využít v náročných průmyslových prostředích, v místech, kde ...
  • Návrh, modelování a optimalizace pasivních optických prvků 

   Author: Catalina Burtscher; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Vašinek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Cílem disertacní práce byl návrh, simulace a optimalizace pasivních optických rozbocovacu typu 1xN Y s vysokým poctem kanálu (N = 16). Dvema hlavními oblasti výzkumu jsou návrh, simulace a optimalizace techto rozbocovacu ...