Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro rozvrhování lidských zdrojů s využitím strojového učení 

   Author: Václavík Roman; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   V literatuře lze nalézt mnoho algoritmů řešících kombinatorické problémy, jelikož vědci se touto problematikou zabývají po mnoho desetiletí. Algoritmy jsou většinou navrženy pomocí modelového přístupu. To znamená, že důraz ...