Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a syntéza anténních řad s ohledem na vzájemné vazby prvků, beamforming 

   Author: Tomáš Lonský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Karban Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   ato práce se zabývá analýzou a syntézou (zejména liniových) anténních řad umístěných ve volném prostoru nebo nad nekonečnou zemní rovinou. K charakterizaci problému byla odvozena teorie a algoritmus implementován v programu ...