Now showing items 1-1 of 1

  • Modely a experimenty binaurální interakce 

   Author: Jaroslav Bouše; Supervisor: Maršálek Petr; Opponent: Smékal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-12)
   Dizertační práce popisuje modely a experimenty binaurální interakce se zaměřením na lidské slyšení. Prezentovány jsou modely mediální a laterální superior olivy~(MSO a LSO) fungujících na rate-code principu. Tyto modely ...