Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT 

   Author: Macholda, František; Supervisor: Knápek, Jaroslav
   (2017)
   Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření ...