Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vodivých lepených spojů a vybraných částí adhézní montáže 

   Author: Seba Barto; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Pietriková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-21)
   Dizertační práce se zabývá novou tunelovou teorií vodivosti elektricky vodivých lepidel. Tato znalost je důležitá pro řízení optimálních podmínek procesu elektricky vodivé adhezní montáže. Součástí práce je I rozbor vlivů ...
  • Moderní materiály pro vytváření vodivých spojů v elektronice 

   Author: Bušek David; Supervisor: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-12)