Now showing items 1-1 of 1

  • Metody narovnání obrazů opakujících se vzorů v rovině 

   Author: James Brandon Pritts; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Kahl Fredrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-03-22)
   Disertaˇcní práce prezentuje nové a obecné metody pro automatickou detekci, narovnání a segmentaci opakujících se rovinných vzorů