Now showing items 1-1 of 1

  • Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění 

   Author: Zálešák Jan; Supervisor: Habel Jiří; Opponent: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou ...