Now showing items 1-1 of 1

  • Local Descriptors for Image Matching and Retrieval 

   Author: Arun Mukundan; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Tuytelaars Tinne
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá problémem párování a vyhledávání obrázků pomocí lokálních deskriptorů a studuje různé aspekty jejich konstrukce. Především se zaměřuje na míry používané pro popis pixelů a jejich okolí a na kódování jejich ...