Now showing items 1-2 of 1

    přeladitelný pasivní hltič, hlcení vibrací, potlačování vibrací, pasivní hlcení (1)
    tunable passive damper, vibration suppression, vibration damping, passive vibration suppression (1)