Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh a konstrukční zpracování strojovny hydraulických nůžek CNS 730/190 MTC s hydraulickým pohonem s elektromotory 

   Author: Zvolánek Ondřej; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Prokeš Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

   Author: Pospíšilová Michaela; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
  • Virtuální model laserového stroje a analýza jeho vlastností 

   Author: Alexander Kosenko; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního modelu laserového pálicího stroje od značky VANAD. Tento komplexní model byl vytvořen propojením diskreditovaného modelu mechanické stavby stroje a modelu regulace pohonu. Na ...
  • Vliv technologických parametrů řezání vláknovým laserem na kvalitu řezu 

   Author: Petrus Jakub; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Práce se zabývá dělením materiálu vláknovým laserem a následným vyhodnocením kvality řezu. Teoretická část se zabývá lasery obecně, laserovými technologiemi a metodami nekonvenčního dělení materiálu. V experimentální části ...