Now showing items 1-6 of 6

  • Efektivní navařování titanu laserem 

   Author: Jakub Petrus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem této práce je zmapování problematiky navařování, zejména pak navařování laserem a následně provedení optimalizace procesu laserového navařování z drátu Ti-6Al-4V v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení na ...
  • Modelování řezných sil při soustružení 

   Author: Muzika Čeněk; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Fojtů Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technologie odstraňování ochranných povlaků řezných nástrojů laserem 

   Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Bičišťová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem. V teoretické části jsou popsány metody odstraňování povlaků. Experimentální část obsahuje návrh zpracování experimentu, který spočívá ve vypálení ...
  • Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Cílem této práce je zmapovat teoreticky i prakticky laserové mikroobrábění povrchu materiálu a následně zpracovat povrch za účelem změny povrchové smáčivosti. V práci byl laserem obráběn materiál Ti6Al4V za účelem zjištění ...
  • Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku 

   Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Čermák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. ...
  • Vývoj a verifikace části aplikace pro určování silového zatížení stroje při obrábění 

   Author: Kubeček Pavel; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)