Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

   Author: Krajíček Martin; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Voharčík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který v sobě zahrnuje ...