Now showing items 1-3 of 3

  • Inprocesní identifikace koeficientů řezných sil na stroji MCU 700 

   Author: Michal Blažek; Supervisor: Fojtů Petr; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá metodou inprocesní identifikace koeficientů řezných sil. V rešeršní části je popsáno modelování a měření řezných sil. Dále je uveden teoretický rozbor působících sil a momentů na stroji MCU 700, ...
  • Návrh využití CNC frézovacího stroje pro dělení a broušení kovových vzorků. 

   Author: Marek Čáp; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce řeší aplikaci technologie rozbrušování a broušení v tříosém frézovacím CNC stroji BRIDGEPORT VMC 500. Je navržen upínač vzorku a vyřešeno upnutí rozbrušovacího a brusného nástroje do vřetena. Jsou vysvětleny ...
  • Regulační možnosti rotačních obrobkových os obráběcích strojů 

   Author: Kejmar Tomáš; Supervisor: Veselý Jan; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)