Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh otočně sklopné frézovací hlavy pro obrábění slitin hliníku 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Kubera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy se dvěma osami rotace a elektrovřetenem. Součástí práce je rešerše dvouosých frézovacích hlav prodávaných v ČR i ve světě, na kterou navazuje návrh ...
  • Návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové zkracovací pily na kámen pro kotouč 400 mm 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce zkracovacích pil na kámen. Na základě průzkumu trhu byly navrženy tři řešení a z nich vybráno optimální, které bylo zpracováno formou 3D modelu a návrhových výpočtů.