Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti tlumení torzních kmitů dlouhých rotorů 

   Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Učeň Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřená na tlumení vibrací buzených řezným procesem na vlastních frekvencích smykadla karuselu. Součástí práce je rešerše tlumících prvků, sestavení zjednodušeného modelu části stroje a koncepční návrh ...