Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh ovládacího panelu obráběcího stroje 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Lemfeld Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá studií ovládacích panelů, rozborem konstrukčních návrhů a vlastním návrhem vybrané konstrukce ovládacího panelu.
  • Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 A H1000 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Šoustek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá vývojem řetězového zásobníku pro horizontální obráběcí stroje řady H630, H800 a H1000 firmy TAJMAC-ZPS, a.s. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro vyjmutí nástroje ze ...