Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh paletové výměny pro stroj MCU 450V-5X 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Kubera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bezobslužné paletové výměny ke stroji MCU 450V-5X pro maximální hmotnost obrobku 380 kg včetně palety. Požadovaná maximální doba výměny je jedna minuta. Úvod práce je věnován analýze ...