Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zařízení pro úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje 

   Author: Oskar Lamač; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Šprdlík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na úpravu parametrů svazku uhlíkových vláken navíjecího stroje. Tyto parametry bude zařízení upravovat za normálního provozu navíjecího stroje tak, aby se nemusela snižovat ...
  • Příprava a zprovoznění virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení 

   Author: Oskar Lamač; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Stránský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá přípravou a zprovozněním virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení. Tvorba virtuálních pracovišť probíhá v softwaru pro virtuální zprovoznění, který vychází z rešerše. Jedno z virtuálních pracovišť ...