Now showing items 1-12 of 12

  • Konstrukce křížového stolu frézky 

   Author: Húska Lukáš; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Rudolecký Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křížových stolů. Je zde rešerše použitých komponent, návrh vlastního řešení, konstrukční a kontrolní výpočty křížového stolu.
  • Konstrukce mechanicky naháněné vysokomomentové hlavy s indexováním natáčením v ose C 

   Author: Falek Petr; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bělohoubek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Návrh výměnné frézovací hlavy s vnitřním převodem a natáčením kolem osy C. Za účelem zvýšení točivého momentu a zlepšení kinematických vlastností. Rozsah otáček 0-3000 /min. Maximální točivý moment 5000 Nm.
  • Modifikace pásové pily pro odřezávání 3D tištěných dílců ze základových desek po SLS 

   Author: Adolf Valášek; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá pásovou pilou specializovanou pro odřezání výtisků. Obsahuje porovnání dvou technologií pro tuto operaci (drátořez a pásová pila), rešerši existujících strojů, návrh konstrukčních úprav a kontrolní výpočty.
  • Návrh a konstrukce těžkého unášecího vřeteníku hrotové brusky BHC 

   Author: Bojas Karel; Supervisor: Sova Jiří; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem unášecího vřeteníku brusky BHC63. Vřeteník bude použit pro upínání a unášení obrobků do hmotnosti 5000 kg mezi hroty. Součástí práce je konstrukce vřetene, návrh uložení vřetene, návrh ...
  • Návrh a konstrukce translační osy podávacího zařízení 

   Author: Eliáš Pavel; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této bakalářské práce je problematika návrhu a konstrukce automatického podávacího zařízení. Nedílnou součástí jsou 3D modely, návrhové a kontrolní výpočty a výkresová dokumentace do úrovně sestav a podsestav.
  • Návrh jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bali Šoltéz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem několika variant jednoosé frézovací hlavy s elektrovřetenem a konstrukcí jedné z nich. Konstrukce se soustřeďuje na návrh pohonu, brzdy a uložení osy A.
  • Návrh lineárního vedení stroje na testování teleskopických krytů 

   Author: Lazák Tomáš; Supervisor: Hovorka Jiří; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh nové otočné hlavy pro kontinuální obrábění ve dvou osách 5-ti osého centra CARBO COMPACT CNC pro opracování kamene 

   Author: Vytiska Tomáš; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem nové dvouosé rotační hlavy pro stroj Carbo Compact CNC na obrábění kamene. Na základě výpočtů zatížení a provozních podmínek mechanismu byly navrženy pohony rotačních os a další ...
  • Návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové zkracovací pily na kámen pro kotouč 400 mm 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce zkracovacích pil na kámen. Na základě průzkumu trhu byly navrženy tři řešení a z nich vybráno optimální, které bylo zpracováno formou 3D modelu a návrhových výpočtů.
  • Otočný stůl pro pětiosé multifunkční centrum 

   Author: Jakub Padevět; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Tíkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se věnuje konstrukci otočného stolu pětiosého multifunkčního centra a návrhu jeho pohonu. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty a typy konstrukcí otočného stolu. V další části je provedena volba komponent a ...
  • Ustavování obráběcích strojů 

   Author: Prášil Drahomír; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Šámal Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 A H1000 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Šoustek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá vývojem řetězového zásobníku pro horizontální obráběcí stroje řady H630, H800 a H1000 firmy TAJMAC-ZPS, a.s. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro vyjmutí nástroje ze ...