Now showing items 1-1 of 1

  • Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikostí 

   Author: Oleg Zapolskikh; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Autor: Bc. Oleg Zapolskikh Název DP: Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikosti. Rozsah práce: 79 str., 61 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2020 Škola: ČVUT ...