Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace lože brusky PF8 

   Author: Labašta Václav; Supervisor: Sušeň Jindřich; Opponent: Jansa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...
  • Vybrané bezpečnostní požadavky ve stavbě obráběcích strojů 

   Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Jansa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato práce se zabývá rozdělením bezpečnostních norem a bezpečnostními požadavky pro stavbu bezpečného stroje, které z norem vyplývají. Dále popisuje konstrukční provedení skupin stroje ve vazbě na body definované normou ...