Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému automatické výměny nástrojů pro obráběcí stroj MTC500 

   Author: Jan Turek; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Krám Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem automatické výměny nástrojů pro frézovací vřeteno stroje Multicut 500. Typ držáku nástrojů je HSK-T63. Návrh bere v úvahu požadavky zadavatele. Součástí práce je volba typu zásobníku a ...
  • Testovací stolice pro přímočaré hydromotory 

   Author: Jan Turek; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Holub Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovací stolice pro zkoušky zadavatelem dodaných typů hydromotorů. Na základě rešerše byl zvolen způsob zatěžování a byl vybrán senzorický systém pro odměřování síly a polohy. ...