Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh pravoúhlé frézovací hlavy 

   Author: Jan Knot; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Dokoupil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy s jednou osou rotace a s elektrovřetenem pro soustružnické a frézovací operace na multifunkční obráběcí stroj. Součástí práce je patentová a komponentová ...