Now showing items 1-2 of 2

  • Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění 

   Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Machálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou multiparametrického modelu řezných sil, který dokáže zohlednit vliv poloměru ostří, a jeho následným využitím pro virtuální simulace obrábění. Řezné síly závisí na geometrii nástroje a ...
  • Zpracování trendovacího diagnostického měření portálového obráběcího centra MCU 700 VT-5X 

   Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce bylo zpracovat trendovací měření a na jeho základě vyhodnotit technický stav stroje. Teoretická část práce se zabývá obecným úvodem do problematiky. Praktická část obsahuje návrh vhodných deskriptorů, ...