Now showing items 1-1 of 1

  • Otočný stůl pro pětiosé multifunkční centrum 

   Author: Jakub Padevět; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Tíkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se věnuje konstrukci otočného stolu pětiosého multifunkčního centra a návrhu jeho pohonu. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty a typy konstrukcí otočného stolu. V další části je provedena volba komponent a ...