Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení otočného stolu "D" s nosností 2x1500 kg 

   Author: Jakoubek Ondřej; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem otočného stolu "D" s nosností 2 x 1 500 kg. Jedná se o polohovadlo s pěti rotačními osami a je určeno pro polohování svařencem vůči svařovací hlavici robota. Práce obsahuje ...