Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a konstrukce balicího stroje na plastové kajaky 

   Author: Antonín Železný; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Hladík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje pro balení plastových kajaků. V práci je uveden současný stav výroby a balení ve firmě, rešerše druhů balicích strojů, návrh variant a konstrukce zvolené varianty stroje.