Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh raklové komory flexotiskového stroje 

   Author: Sivák Michal; Supervisor: Sušeň Jindřich; Opponent: Hejl Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností sestavy raklové komory flexotiskového stroje PREMIA s hlavním požadavkem na snížení hmotnosti samotného těla raklové komory a zajištění adaptabilního přítlaku ...