Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malého pasivního hltiče vibrací s možností frekvenčního přeladění 

   Author: Hanžl Ondřej; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro potlačení vibrací laboratorního nosníku na jeho první vlastní frekvenci. Za tímto účelem byla zpracována rešerše na metody potlačování vibrací se zaměřením na pasivní způsoby ...