Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce příkonů obráběcích strojů a jejich periferií 

   Author: Fuchs Martin; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Holkup Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Předložená práce se zabývá problematikou energetických spotřebičů na obráběcích strojích. Obsahuje jejich rozdělení do skupin a podskupin, stejně tak jako určení jejich poměrné důležitosti a váhy z pohledu spotřeby energie ...