Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a optimalizace elektrického pohonu zdvihacího mechanismu nůžkového stolu 

   Author: Purchart Lubomír; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Bendl Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce elektromechanického pohonu zdvihacího zařízení s nůžkovým mechanismem. Na základě analýzy byl proveden návrh konstrukce nůžkového mechanismu s tlačným řetězem ...