Now showing items 1-2 of 1

    Euro NCAP,crash tests,pedestrian car impact,impactor,headform to bonnet test,testing facility (1)
    Euro NCAP,nárazové zkoušky automobilů,střet auta s chodcem,impaktor,zkouška hlavovým impaktorem,zkušební zařízení (1)