Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptabilní kompozitový absorbér 

   Author: Martin Kolenčík; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Práca sa zaoberá simulačným skúmaním vlastností absorbéru z vláknového kompozitu a vplyvom rôznych spôsobov deformácie absorbéru pri nárazových dejoch. V prvej časti sa validuje konečno-prvkový model podľa výsledkov z ...