Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh sekundárního vypružení pro otočný podvozek nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Slavík Radek; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vaněček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh sekundárního vypružení a kolébky u otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje. Přenos sil ze skříně na kolébku je řešen pomocí pojezdových kladek. Pro zabránění nadměrného naklápění ...