Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmus pro optimalizaci spotřeby paliva HEV pro jízdu vozidla v kopcích 

   Author: Anurag Kar; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Rozhdestvenskiy Dmitry
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce poskytuje přehled různých režimů řízení hybridních vozidel a strategií řízení implementovaných za účelem minimalizace spotřeby paliva. Je navržena nová strategie řízení pro stoupání a klesání paralelního ...