Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stanoviště strojvedoucího elektrické lokomotivy 

   Author: Kovář Daniel; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Bohuslav Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem řídicího pultu strojvedoucího lokomotivy dle meziná-rodní železniční vyhlášky UIC 612 a návrhem vhodného osvětlení kabiny strojvedoucího dle české verze evropské normy ČSN EN 13 272.